Avukatlar için Müzakere Yetenekleri – Şamil Demir

AVUKATLAR-İÇİN-MÜZAKERE-YETENEKLERİDünyada avukatlık mesleğinin icra edilişinde ve iş sahiplerinin avukatlardan olan beklentilerinde ciddi bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişimin Türk avukatlığına olan etkileri son birkaç yıl öncesine kadar kısıtlı olmuştur. Fakat Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile birlikte artık avukatlardan, bir davada taraf vekili olmak gibi şimdiye kadar alıştıkları işlev dışında arabuluculuk sürecinde, müzakereci taraflardan birisinin vekili olarak hareket etmeleri beklenecektir. Avukatların uyuşmazlığın aşina olmadıkları bu erken evresinde, duruşma salonlarına özgü klişeleşmiş söz ve davranışlarla müzakere etmeye çalışmaları iş sahiplerini başarıyla temsil etmekte yeterli olmayacaktır. Çünkü bahse konu müzakerelere, davada olduğu gibi maddi hukuk, usul kuralları yahut diğer tarafa yönelen keskin ve aşırı taleplerden çok tarafların gerçek istek ve menfaatleri hâkim olacaktır. Dolayısıyla genel olarak sert olan ve gerilim yaratan mutat avukat dili, müzakerelere faydadan çok zarar getirecek, iş sahiplerinin anlaşma odaklı temsil ihtiyaçlarını karşılamayacaktır.

Okumaya devam et

Kişiler Arası Müzakere, Müzakere Kitapları, Müzakere Taktikleri, Müzakere Yöntemleri kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

10 Bin Müzakereci-Arabulucu – Lider Öğrenci Yetişiyor

Aşağıda ilginize sunduğumuz videolarda, “10 Bin Müzakereci-Arabulucu-Lider Öğrenci Yetişiyor Projesi”  çerçevesinde,  İzmir ili Buca İlçesinde 18 lisede uygulanan “akran arabuluculuk” modeli hakkında bilgi verilmektedir.

Liselerde, alternatif anlaşmazlık çözüm yolu olarak “akran arabuluculuk” modelinin uygulanmasının iki temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi öğrenci şiddetini, azaltmak, önlemek, dönüştürmek ve yapıcı-barışçıl yollarla yönetebilmektir. İkincisi ise, anlaşmazlık çözüm yollarının didaktik biçimde öğretilmesinin çok güç olmasıdır. Bu nedenle öğrenci anlaşmazlıkları, bir fırsat ve araç olarak ele alınıp, akran arabulucu öğrencilerin kolaylaştırıcılığında, sorunu yaratan öğrencilere, kendi anlaşmazlıklarını yine kendilerine çözdürterek, onların müzakere, empati, dinleme, kendini ifade etme, çözüm üretme, karar verme, seçim yapma gibi becerileri doğal yollarla öğrenmelerine ortam sağlanmaktadır.

Okumaya devam et

Müzakere Edebilmek, Topluluklar Arası Müzakere kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Avukatlar için müzakere teknikleri kitabı

AAvukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi - Av.Şamil Demirv. Şamil Demir tarafından kaleme alınan ve Adalet Yayınevi tarafından “Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi” adıyla yayınlanan kitapta, uyuşmazlık taraflarının bir müzakere yöntemi olan ve  Av. K. m. 35/A’da düzenlenen uzlaşma sağlama yoluna karar vermesinden; uzlaşma tutanağının imzalanması, icra takibine konu edilmesi ve muhtemel itiraz ve iptal taleplerine kadar olan hukuki sürece ilişkin bütün ihtimaller değerlendirilmiştir. Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların tespitinden ziyade uygulayıcılara yol gösterecek önerilerde bulunmaya çalışılmıştır. Doktrinde var olan görüşlerin aktarılmasıyla yetinilmeyerek uygulamayı olumsuz etkileyen eksiklikler ele alınmış ve düzenleme önerileri getirilmiştir. Bu açıdan çalışma avukatlık hukuku, borçlar hukuku, medeni usul hukuku ve icra iflas hukuku alanlarına giren konularda maddi hukuk ile cebri icranın, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla hukuk biliminin iç içe geçtiği bir kapsama ulaşmıştır.

Okumaya devam et

Beden Dili, Kişiler Arası Müzakere, Müzakere Kitapları, Müzakere Stratejileri, Müzakere Taktikleri, Müzakere Yöntemleri, Topluluklar Arası Müzakere kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Türkçe müzakere kitapları

Arabuluculuk ile birlikte kazanılması zorunlu yeteneklerden olan müzakereye ilişkin olarak Türkçe kaynak sayısı maalesef pek fazla değil. Amazon.com da “negotiation” aramasının sonuçları da bu düşüncemi teyit ediyor. Bu durumda müzakere yetenekleri konusunda kendisini geliştirmek isteyen ilgililerin, arabuluculuk sertifika programı katılımcıları ve mezunlarının eldeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirmesi, gerekecek. Sizlere ulaşılabilir bir müzalere kitapları listesi yapmak gerekirse şu kitapları tavsiye edebilirim:

www.kitapyurdu.com'dan satın al www.kitapyurdu.com'dan satın al www.kitapyurdu.com'dan satın al www.kitapyurdu.com'dan satın al www.kitapyurdu.com'dan satın al www.kitapyurdu.com'dan satın al www.kitapyurdu.com'dan satın al www.kitapyurdu.com'dan satın al

Müzakere Kitapları kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Boyun eğmeden anlaşmaya varmak, Evet!

evet_boyun egmeden anlasmaya varmakDünyada büyüyen bir endüstri olan “uyuşmazlık çözümü” ülkemizde şimdiye kadar hem ilgi çekmedi, hem de hakettiği önem verilmedi. Uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisi olan müzakere teknikleri konusunda ülkemizde neredeyse hiç Türkçe eser yoktu. Var olanlar da pazarlamacıların müşterilerini ikna yöntemlerini içeren, çatışma çözümüyle ilgisi olmayan, nispeten kalitesiz yayınlardı. Ancak çalışmalarını ve yürüttüğü projeleri taktirle takip ettiğim İstanbul Bilgi Üniversitesi bir ilke imza atarak, bu alandaki çalışmalarıyla ünlenmiş ve kendilerini kanıtlamış avukatlar ve üniversite öğretim üyeleri olan;

Roger Fisher
William Ury
Bruce Patton ‘un ortak çalışması olan “EVET” Boyun Eğmeden Anlaşmaya Varmak kitabını Türkçeye kazandırmışlardır.

Bu titiz çalışmalarından dolayı emeği geçen herkesi kutlar, ülkemizde müzakereye atılmış en anlamlı adım olarak ifade etmekten de mutluluk duyarım.

Kitabı edinmek için: www.bilgiyay.com adresinden spariş verebilirsiniz.

Kişiler Arası Müzakere, Müzakere Kitapları, Müzakere Taktikleri kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın